Senk (5) Bagay Enpòtan pou Sonje lè w Vizite yonn Doktè oswa lè w ale Lopital.

Deside who knows what you need to know or who can take Doktè a.

Onèt avek Doktè a. Dil all sa w santi San kache anyen.

Rete fokis sou ki rezon ki fe w vini lakay Doktè a. Pa pale koze ki pa gen pou we ak sa ki mennen w ale lakay Doktè paske doktè yo pa gen anpil tan.

Si w Pa satisfied with vizit la bay opinyon ou di Doktè a ou pa satisfied nan yon yon nòmal San w pa leve vwa w.

Sonje Doktè a ka pa gen replies pou anpil nan kesyon yo. Ba li tan pou chache replies pou replin kesyon ou yo. Pakse pakse doktè a pa gen answer la la pou la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *